Telefon 

530-36-33-36

 

email

pisanie@g.pl

Kontakt: 

Tytuł pracy
e-mail
telefon
Wiadomość
Wyślij
Wyślij
Wiadomość została wysłana 
Proszę o usupełnienie wszystkich pól

Pisanie Prac Dyplomowych Tanie i Sprawdzone

Nieopłacone - nie podoba się :D

 

Wstęp

Autyzm jako całościo­we zaburzenie rozwojowe w znacznym stopniu oddziałuje na przebieg rozwoju, ogranicza moż­liwości dziecka do korzystania z edukacji i do życia niezależnego od opieki innych osób. Wśród klinicystów oraz badaczy panuje także dość powszechna zgoda co do traktowania autyzmu jako zaburzenia o podłożu neurobiologicznym.

U dzieci z autyzmem stwierdza się niedobory pierwiastków i witamin spowodowanych zaburzeniami układu pokarmowego lub wybieraniem przez nie kilku ulubionych potraw. Ta wybiórczość prowadzi najczęściej do niedoborów cynku, selenu, magnezu, manganu i chromu. Towarem deficytowym jest również kwas foliowy i witaminy C, B6, B12, A i E. Trzeba podawać dziecku suplementy, witaminy, probiotyki, ale przede wszystkim: wprowadzić odpowiednią dietę[1]

Praca składa się z 4 rozdziałów, wstępu, dyskusji wyników oraz wniosków. Rozdział 1 dotyczy ogólnej problematyki autyzmu. Przedstawiono w nim definicję autyzmu, przyczyny tego zaburzenia, klasyfikację i rodzaje zachowań autystycznych, scharakteryzowano wpływ autyzmu na codzienne funkcjonowanie, procedurę diagnozy autyzmu. Rozdział 2 dotyczy wpływu stresu oksydacyjnego i wolnych rodników na zdrowie. Zawarto w nim definicję stresu oksydacyjnego, źródła powstawania wolnych rodników. Ponadto przedstawiono wpływ stresu oksydacyjnego na funkcjonowanie układu nerwowego człowieka oraz powiązania stresu oksydacyjnego z autyzmem. Rozdział trzeci stanowi charakterystykę związków chemicznych o działaniu antyoksydacyjnym występujących w żywności- polifenoli, witamin i składników mineralnych (selen i cynk). Pracę podsumowują wnioski.

Ustalono następujące założenia badań:

 • Rodzie dzieci autystycznych wdrażają diety dostosowane do potrzeb dziecka oraz jego choroby i zaburzeń.
 • Stosowane diety i suplementy diety, ograniczają niektóre objawy.
 • Wprowadzenie diety i suplementów diety nie wypłynęło na występowanie niektórych objawów somatycznych.
 • Dzieci autystyczne mają urozmaiconą dietę.

Dyskusja

Obecnie w literaturze przedmiotu można spotkać się z wieloma publikacjami dotyczącymi diety dzieci z autyzmem. Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu często cechuje mało urozmaicona dieta, która wraz z wiekiem coraz bardziej różni się od diety ich rówieśników i pozostałych członków rodziny. Mały wybór akceptowanych produktów może ograniczać rację pokarmową do zaledwie kilku potraw A. Prokopiak[2] w swojej publikacji z 2013 roku wskazała, iż interwencje dietetyczne w grupie osób ze spektrum autyzmu są powszechne. Są one polecane szczególnie w gronie rodziców i nie zawsze znajdują uznanie specjalistów. Autorka wskazuje, iż dzieci z autyzmem najczęściej jedzą wybiórczo, ograniczają swoją dietę do paru produktów, najczęściej mało odżywczych. Dzieci te uzależnione są od kolorowych, sztucznie barwionych słodyczy. Przeprowadzone badania wskazują, iż dzieci te lubią pokarmy kolorowe.

Z badań własnych wynika, iż większość rodziców (78,7%) stosuje dietę u dzieci autystycznych. Przeważnie jest to dieta złożona z diet: bezglutenowej, bezmlecznej oraz bezcukrowej. Są to diety eliminujące produkty spożywcze (gluten, mleko i cukier).  Rodzice podają swoim dzieciom z zaburzeniami autystycznymi mięso codziennie lub 4-5 razy w tygodniu. Z zaleceń Instytuty Matki i Dziecka wynika, że mięso powinno być spożywanie przez dzieci raz albo dwa razy dziennie. Natomiast ryby powinny być spożywane z raz lub 2 razy w tygodniu. Rodzice dzieci ze spektrum autyzmu podają dzieciom ryby raz w tygodniu bądź rzadziej. Nawet nie połowa badanych rodziców (45,9%) podaje swoim dzieciom z autyzmem jeden lub dwa owoce w ciągu dnia, a 57,4% rodziców podaje swoim dzieciom jedną albo dwie porcje warzyw dziennie. Zalecane jest podawanie dzieciom min. 400 g owoców oraz warzyw w pięciu porcjach. Większość rodziców zauważyło, że po zwiększeniu podaży owoców i warzyw w diecie u dzieci autystycznych poprawił się kontakt wzrokowy, a także nastąpił progres w sferze komunikacji

Rodzice podają swoim dzieciom różne suplementy, najczęściej podają wit. C, koenzym Q 10, cynk oraz witamina A., zaś co piąty rodzic nie widzi potrzeby suplemantacji w diecie dzieci. Większość z podawanych przez rodziców suplementów to antyoksydanty. Większość rodziców wie, że wolne rodniki to substancje uszkadzające komórki organizmu, a także przyspieszające procesy starzenia.

Według dietetyczki J. Majkut[3] dieta bezglutenowa i bezmleczna jest nieodzownym elementem leczenia biomedycznego dziecka z autyzmem. Wskazuje ona, iż efekty po ich zastopowaniu widoczne są u około 70% przypadków. Z przeprowadzonych badań wynika, iż aż 94% badanych ma wdrożoną dietę i większości z nich rodzice obserwują pozytywne efekty jej stosowania. Ponadto dzieci te otrzymują suplementy diety, które według rodziców mają także wpływ na ich funkcjonowanie i niektóre objawy.

E. Lange i K. Tarnowska i inni[4] przedstawili wpływ sposobu żywienia dzieci na wybrane zachowania. Autorzy przeprowadzili badania, według których rodzice u dzieci z dietą eliminacyjną zaobserwowano dużo rzadziej problemy z przewodem pokarmowym, takie jak ból brzucha i biegunki. U większości dzieci objawy te ustępowały po wdrożeniu diety.

Z kolei przeprowadzone badania wskazały, iż dzieci bez diety mają dużo częściej zaparcia lub biegunkę. Zarówno u dzieci z dietą jak i przed nią występowały takie objawy jak: wzdęcia i gazy, nadmierny apetyt a także u części jego brak. Z badań opublikowanych na FoodForum wskazano, iż dieta eliminacyjna ma pozytywne skutki dla dzieci autystycznych. Wyeliminowanie produktów mlecznych, zbóż glutenowych i ich pochodnych, a także cukrów i sztucznych dodatków miało pozytywny wpływ na dzieci[5]. Ze zmianami dietetycznymi jednocześnie prowadzone powinny być inne terapie. Przeprowadzone badania własne wskazują, iż wprowadzenie diety u dzieci autystycznych przynosi wiele korzyści.

E. Lange i inni wskazują, iż modyfikacja sposobu żywienia takie jak stosowane diety eliminacyjnej może wpłynąć na akceptację przez dzieci z autyzmem różnych grup produktów spożywczych i potraw, a co za tym idzie wpływa to na urozmaicenie i wartości odżywcze w racjach pokarmowych[6]. Wskazują oni także iż połowa rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu podejmuje próby włączenia do diety suplementów, w celu wspomagania stosowanego leczenia jak i zmniejszenia nasilenia objawów ze strony przewodu pokarmowego.

Anna Prokopiak uważa, iż wprowadzenie odpowiedniej diety u dzieci autystycznych nie jest zadaniem prostym, co wynika z częstego uzależnienia się dzieci od przyjmowanych produktów. Wprowadzenie diety może jednak przywrócić zdrowe jelita, a także jest kluczowe w wyleczeniu układu immunologicznego dziecka i poprawy jego funkcji mózgu[7].

Wnioski

Przeprowadzone badania pozwalają na wyciągniecie takich wniosków jak:

 • dzieci z autyzmem często mają wprowadzoną dietę,
 • dzieci te jedzą często mięso, owoce i warzywa pod różną postacią,
 • wielu rodziców w badanej grupie stosuje także suplementy diety
 • stosowane diety i suplementy diety zdaniem rodziców wpływają na pewne objawy u dzieci
 • w badanej grupie, dzieci mają bardzo urozmaicone diety,
 • indywidualne upodobania żywieniowe dzieci autystycznego nie wynikają z jego choroby, ale z wewnętrznych upodobań smakowych,
 • wdrożenie diety u dzieci autystycznych przyczynić się może do urozmaicenia ich diety, a co za tym idzie zaspokojenia potrzeb energetycznych i innych,
 • modyfikowanie diety i jej wdrożenie u dzieci autystycznych powinno być planowane i kontrolowane,
 • dzieci autystyczne są niejadkami.

Stosowanie diet eliminacyjnych u dzieci autystycznych może wpływać na występowanie objawów ze strony przewodu pokarmowego, wybór akceptowanych produktów spożywczych i wartości odżywczych racji pokarmowych. Diety wprowadzane u dzieci z autyzmem powinny być planowane i kontrolowane przez specjalistów dietetycznych.

Rodzice zostali poproszeni o przykładowy jadłospis jednodniowy dziecka. Większość rodziców przedstawiło bardzo urozmaicony jadłospis dzieci. W jadłospisie tym znajdowało się wiele różnorodnych owoców i warzyw a także ryb i mięsa. W jadłospisach tych nie było pieczywa ani parówek.

Streszczenie

 

Autyzm jest określony jako całościowe zaburzenia rozwojowe. O autyzmie mówi się wówczas, gdy normalny rozwój dziecka nie przekroczył trzeciego roku życia i kiedy wyklucza się występowanie zaburzeń, takich jak Zespół Retta, Dziecięce Zaburzenie Dezinformacyjne, Zespół Hallera i Zespół Aspergera. Z powyższych definicji zjawiska autyzmu wynika, że jest to bardzo poważne i trudne zaburzenie, mające swoje konsekwencje w międzyludzkich interakcjach, komunikacji i zachowaniach nietypowych. Diagnozowanie autyzmu to proces złożony, który często wymaga współpracy specjalistówz różnych dziedzin m.in. lekarzy psychiatrów, psychologów, logopedów, neurologów i rehabilitantów, czy nawet dietetyków.

Autyzm może powstawać w efekcie uszkodzeń bądź dysfunkcji kilku obszarów mózgu. Przypuszcza się również, że zaburzenia w obrębie niektórych systemów funkcjonalnych częściej mogą uczestniczyć w powstaniu autyzmu niż inne. Najprawdopodobniej na tym etapie rozwoju nauki nie da się ustalić konkretnej i jednej przyczyny występowania autyzmu, ponieważ jest to zaburzenie o bardzo szerokiej gamie przejawów. Poszukiwanie przyczyn tego stanu jest niezbędne i wskazane, gdyż dopiero wówczas można dokładnie oraz celnie pomagać, od najwcześniejszych lat życia dzieciom cierpiącym na tego rodzaju zaburzenie[8].

Autyzm obejmuje wszelkie sfery funkcjonowania dziecka, dlatego obraz kliniczny tego typu zaburzeń jest niejednorodny. Wśród dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem są dzieci głębiej upośledzone umysłowo oraz z normą w zakresie intelektualnego rozwoju, jak również takie, które przejawiają uzdolnienia wysypkowe, czyli najczęściej muzyczne albo plastyczne. Zdarza się, iż w różnych sytuacjach dzieci autystyczne prezentują zupełnie odmienne zachowania, przez co raz bywają niezręczne ruchowo, a w innych okolicznościach sprawne motorycznie.

U dzieci ze spektrum autyzmu stwierdza się zmienione poziomy przeciwutleniaczy endogennych. Stężenia głównych białkowych antyoksydantów: białko wiążące żelazo (transferyny) oraz białko wiążące miedź (ceruloplazminy) występują na niższym poziomie w osoczu u części osób z autyzmem. Istnieje związek pomiędzy obniżoną zawartością tych protein a utratą nabytych zdolności mowy u pacjentów z zaburzeniami należącymi do spektrum autyzmu. Chorzy, którzy nie utracili umiejętności mowy posiadają podobne poziomy transferyny oraz ceruloplazminy, jak dzieci bez zaburzenia autystycznego[9].

Dzieci są bardziej podatne na stres oksydacyjny niż dorośli ze względu na ich naturalnie niski poziom glutationu w okresie niemowlęctwa oraz wczesnego dzieciństwa. Glutation spełnia rolę odtruwającego czynnika, który działa w ustroju jako układ oksydo-redukcyjny, chroniący grupy sulfhydrylowe białek (SH) przed utlenieniem. Obniżone stężenia tego antyoksydantu pogłębiają dodatkowo występujący w autyzmie stres oksydacyjny[10].

Następstwem stresu oksydacyjnego w autyzmie jest wzrost pozakomórkowego poziomu glutaminianu, a także spadek stężenia innego neuroprzekaźnika-kwasu gamma-aminobutyrowego (GABA), a w skutku uszkodzenie oraz śmierć neuronów. U osób z autyzmem stwierdza się wyższy poziom glutaminianu w osoczu oraz obniżoną aktywność dekarboksylazy kwasu glutaminowego, która przemienia glutaminian do kwasu gamma-aminobutyrowego (GABA). Innym skutkiem obciążenia tlenowego organizmu jest nieprawidłowa odpowiedź układu odpornościowego autystów i związane z nią zaburzenia funkcjonowania receptorów serotoninowych. Wzrost poziomu serotoniny o działaniu immunomodulującym odnotowano we krwi autystów. Jej podniesiony poziom w jelitach przyczynia się do rozregulowania funkcji jelit oraz odpowiedzi zapalnej. Następstwami stresu oksydacyjnego jest również nieprawidłowy metabolizm energii oraz upośledzenie funkcji mitochondriów. Zachwianie równowagi między zawartością utleniaczy a antyoksydantmi przyczynia się do wystąpienia stresu tlenowego w autyzmie, a w konsekwencji do klinicznych objawów tej choroby, manifestujących się zaburzeniami behawioralnymi, nieprawidłowościami żołądkowo-jelitowymi oraz innymi dysfunkcjami, takimi jak na przykład zaburzenia snu [11].

Celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie czy związki o działaniu antyoksydacyjnej są obecne w diecie dzieci z autyzmem oraz czy mają one wpływ na poprawę jakości ich życia. Narzędziem badawczym uczyniono autorski kwestionariusz ankiety dotyczący produktów spożywanych przez dzieci, stosowanych diet, suplementacji oraz spostrzeżenia rodziców  dotyczących funkcjonowania ich dzieci.

Zostało zebranych 61 anonimowych kwestionariuszy, a informacje w nich zawarte dotyczyły żywienia dzieci i zostały wypełniane przez rodziców dzieci autystycznych. W badaniu wzięło udział 60 matek oraz ojciec.

Przeprowadzone badania pozwalają na wyciągniecie takich wniosków jak:

 • dzieci z autyzmem często mają wprowadzoną dietę,
 • dzieci te jedzą często mięso, owoce i warzywa pod różną postacią,
 • wielu rodziców w badanej grupie stosuje także suplementy diety
 • stosowane diety i suplementy diety zdaniem rodziców wpływają na pewne objawy u dzieci
 • w badanej grupie, dzieci mają bardzo urozmaicone diety,
 • indywidualne upodobania żywieniowe dzieci autystycznego nie wynikają z jego choroby, ale z wewnętrznych upodobań smakowych,
 • wdrożenie diety u dzieci autystycznych przyczynić się może do urozmaicenia ich diety, a co za tym idzie zaspokojenia potrzeb energetycznych i innych,
 • modyfikowanie diety i jej wdrożenie u dzieci autystycznych powinno być planowane i kontrolowane,
 • dzieci autystyczne są niejadkami.

Stosowanie diet eliminacyjnych u dzieci autystycznych może wpływać na występowanie objawów ze strony przewodu pokarmowego, wybór akceptowanych produktów spożywczych i wartości odżywczych racji pokarmowych. Diety wprowadzane u dzieci z autyzmem powinny być planowane i kontrolowane przez specjalistów dietetycznych.

W ostatnim pytaniu rodzice mieli podać przykładowy jadłospis jednodniowy dziecka. Większość rodziców przedstawiło bardzo urozmaicony jadłospis dzieci. W jadłospisie tym znajdowało się wiele różnorodnych owoców i warzyw a także ryb i mięsa. W jadłospisach tych nie było pieczywa ani parówek.

 

 

 

 

[1] B. Cytowska, B. Winczura, A. Stawarski, 2008, Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju, Kraków, s. 367-368.

[2] A. Prokopiak, Autyzm a odżywianie o czym nauczyciel wiedzieć powinien, w; Lubelski rocznik pedagogiczny, T. XXXII-2013, s. 111

[3] http://sosw.swiebodzin.pl/Pliki/dieta%20dzieci%20z%20autyzmem.pdf

[4] E. Lange, K. Tarnowska, J. Krusiec, E. Gruczyńska, D. Kowalska, M. Kozłowska, Wpływ sposobu żywienia dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu na wybrane zachowania żywieniowe, w: Prob Hig Epidemiol, nr 99 (1), 2018, s. 14.

[5] I. Dawidiuk, Autyzm -problem medyczny i żywieniowy, Dyskusje, w: FoodForum, s. 165.

[6] E. Lange, K. Tarnowska, J. Krusiec, E. Gruczyńska, D. Kowalska, M. Kozłowska, Wpływ sposobu, op. cit., s. 16.

[7] A. Prokopiak, Autyzm a odżywianie o czym nauczyciel wiedzieć powinien, op. cit., s. 112

[8]L. Bobkowicz-Lewartowska, Autyzm dziecięcy – zagadnienia diagnozy i terapii. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010, s. 41-62.

[9] Chauhan A et al.: Oxidative stress in autism: Increased lipid peroxidation and reduced serum levels of ceruloplasmin and transferrin-the antioxidant protein. Life Sciences 2004, 75, s.49.

[10]Kałużna-Czaplińska J., Grys W., Szymańska A, Rynkowski J., Rola stresu oksydacyjnego w autyzmie, Nowa Pediatria 4/2008, s. 67-70.

 

[11] Tamże, s.71.

 

04 lipca 2018